Letní dětské tábory

Naším hlavním cílem je umožnit dětem a mládeži předvést svůj talent dnes a tady v současné moderní době.

Na základě  úzké spolupráci s Disneylandem @ Pařížem, Gardaland parkem a Mirabilandia parkem, máme již zkušenosti s organizací školních zájezdů a zajištění hladkého průběhu autorských programů. Díky zmíněnému projektu máme možnost podpory mládeže na mezinárodní úrovni. Zároveň partnerství s jazykovou školou umožňuje prohloubené studium angličtiny nebo ruštiny během letních prázdnin pro děti a mládež od 8 do 17 let.

 

Vážení rodiče!

Dovolte nám, abychom Vám a Vašim dětem nabídli možnost trávení volného času na našich letních dětských Táborech, které jsme pro letošní rok připravili.

Jedná se o letní tábory s autorským konceptem pro děti a mládež mající zájem o tanec aneb jazyky od 8 do 17 let
nebo
První tábor pro nejmenší táborníky od 6 do 8 let

Ahoj chlapci a děvčata!

Znáte rozdíl mezi pitím čaje v různých zemích, nebo jste vyzkoušeli zvyk anglických pánů na čaj v pět hodin? Cítili jste se jako James Bond a zachránili jste celý svět? Procházky po červeném koberci hollywoodských hvězd? Nebo jste byli korespondenti? Natočili jste film nebo jste hráli v divadle na Broadway New Yorku?

To vše na vás čeká v našem táboře TanecPlus.

Kromě toho,  si zdokonalte své jazykové dovednosti, vyzkoušejte různé taneční styly a samozřejmě nezůstanete bez odpočinku v přírodě nebo u bazénu.

Nabídka táborů:

Důležité informace:

 • Naše tábory jsou určeny především pro děti ve věku 8–17 let
 • Tábor není určen dospělým a mládeži starší 17 let.

Účastníci na tábor Forum Art jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

 • Kapacita je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti v závislosti na předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně.
 • Věk– Pro tábory je pro uchazeče stanoven věkový interval. Po dohodě s hlavním pořádatelem je ve výjimečných případech možné přijmout mladšího či staršího uchazeče.
 • Znalosti -Do většiny činností je možno přihlásit zájemce s obecnými znalostmi. U činností, které rozvíjí zejména nadané děti, je kritériem rozsah jejich znalostí.
 • Přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče.
 • Zdravotní způsobilost – Při začátku tábora je nutné podepsat předložený formulář „Prohlášení o bezinfekčnosti“, potvrzení, že dítěti nenařídil lékař karanténní opatření, a že v posledních dvou týdnech před nástupem na tábor nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
 • Uhrazení úplaty – Podmínkou pro přihlášení, kdy se tábor poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty ve stanoveném termínu, který je uveden na přihlášce nebo v propozicích.

Tlačítko pro přihlašování najdete na každé stránce tábora. Po vyplnění ne závažného formuláře, my zpracujeme data a kontaktujeme vás co nejdříve.

Přihláška a úhrada zálohy do 05.05.2021

Při objednání do 05. 5. Vám bude vystavena zálohová faktura na částku 1 500 Kč, doplatková faktura Vám bude následně zaslána do 07. 06.

Při podání objednávky 06. 05. a později Vám bude vystavena faktura na úhradu celé částky.

Přihláška a úhrada zálohy do 31.05.2020

 • Cena zahrnuje ubytování, stravu, učební materiály, výuka ,výlety, soutěže.
 • Při objednání do 31. 5. Vám bude vystavena zálohová faktura na částku 2 500 Kč, doplatková faktura Vám bude následně zaslána do 20. 06.
 • Při podání objednávky 1. 6. a později Vám bude vystavena faktura na úhradu celé částky.
 • Faktury Vám budou odeslány na email do 24 hodin od podání objednávky.
 • Úhrada faktury je možná pouze převodem na bankovní účet. Platby v hotovosti neakceptujeme.
 • Níže uvádíme dokumenty, které Vám jsou zaslány emailem ihned po podání přihlášky
 • Při uhrazení plné ceny tábora do 01.03.2021: sleva 500 Kč (20 €)
 • Při uhrazení plné ceny tábora od 31.3 2021: sleva 300 Kč (12 €)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za sourozence (První dítě platí plnou cenu a každý jeho sourozenec cenu se slevou. Pokud se liší příjmení sourozenců, uveďte v přihlášce do kolonky poznámky celé jméno sourozence.)
 • Sleva 300 Kč (12 €) za kamaráda (Pokud ses, když k nám na tábor přivedeš svého kamaráda. Pro uplatnění slevy za kamaráda je nutné v přihlášce napsat do kolonky pro poznámky žádost o tuto slevu a celé jméno kamaráda. Bonus za kamaráda se účtuje zpětně, jakmile kamarád pošle svou přihlášku a uhradí pobyt.)
 • Sleva 500 Kč za účast na více turnusech/táborech pořádaných v roce 2021
 • Sleva 1500 Kč za účast na více turnusech včetně mezinárodní v roce 2021 (Anglie, Italie)
 • Sleva pro děti z dětských domovů je individuální dle počtu dětí.
 • Posudek o zdravotní způsobilost – Má platnost po dobu 2 let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, viz – §9 zákona č. 258/2000 Sb.) – doporučujeme si udělat kopii pro případné použití na dalších akcích).
 • potvrzení o bezinfekčnosti – Musí být podepsané s datem nástupu na tábor.
 • GDPR – Jedná se o souhlas s pořízením fotografií/videí a s jejich použitím pro případnou propagaci.

Spolu s těmito dokumenty musí být odevzdána zdravotníkovi také kopie kartičky zdravotní pojišťovny a osobní léky dítěte označené štítkem se jménem a dávkováním.

Ostatní dokumenty:

 • rozvrh dne
 • seznam věcí, co si zabalit na tábor
 • všeobecné podmínky
 • Naše agentura dopravu nezajišťuje.
 • Dopravu se dá objednat u dopravni agentuři, kontakt sdělujemé po vyplnení přihlášky.
 • Příjezd na tábor je vždy mezi 8:00 – 9:30 dopoledne.
 • Upozorňujeme, že při příjezdu je nutné odevzdat níže uvedené dokumenty, které Vám budou zaslány emailem před konáním tábora. Upozorňujeme také, že nemůžeme přijmout na tábor účastníka bez platného Posudku o zdravotní způsobilosti a Potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny posudek o zdravotní způsobilost
  potvrzení o bezinfekčnosti
 • Osobní léky označené štítkem se jménem dítěte a dávkováním
 • Rodiče mohou děti kdykoli během tábora navštívit, podívat se do výuky i na organizaci volného času, aby se přesvědčili, že je o děti dobře postaráno. Pokud se budete chystat na návštěvu, prosíme jen o kontaktování hlavní vedoucí, která Vám sdělí nejvhodnější čas příjezdu s ohledem na program tábora. Telefonní číslo na vedoucí Vám bude poskytnuto pár dní před konáním tábora.
 • Je také ve Vašem zájmu, abyste při příjezdu podrobně informovali nás o případných a stávajících zdravotních problémech účastníka tábora.

Tábor je vhodný, jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší tanečníky. Program je zaměřen na široké spektrum tanečních stylů (Hip-Hop, Contemporary, Dancehall, Jazz Modern), můžete si vyzkoušet i latinskoamerické tance, Disco dance nebo třeba dance aerobic. Taneční lekce vedou zkušení lektoři z předních tanečních škol V ČR i zahraničí.
Taneční lekce zábavnou formou trvají 1-2 hodiny denně. , vyučovací doba je závislá na fyzické únavě dětí. Pokud to počasí dovolí, učíme se v přírodě – na louce nebo v lese, před deštěm býváme nuceni schovat se v zastřešených prostorách.

Po obědě mají děti interaktivní program vedený českými studenty pedagogických univerzit:

 • Příprava “Naš koncert”;
 • Taneční Zpravodaj z různých časti Světa Online;
 • Show Hvězd, Červeny Koberec Hollywoodu, Broadway muzikál

V případě, že se rozhodnete pro své dítě absolvovat dalších 15 hodinový intensivní: taneční workshop se se slavnými tanečními hvězdami z České republiky a dalších zemí, dopolední přednášky jsou 3 akademické hodiny.

Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí ze zemí, kde je ruština nebo angličtina úředním jazykem. Jedná se o lektory, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi, vyučují v České republice na vysokých, středních či základních školách.

Jazyky se na našem táboře učíme téměř každé dopoledne. Lekce trvají 1–2 hodiny, vyučovací doba je závislá na fyzické únavě dětí. Pokud to počasí dovolí, učíme se v přírodě – na louce nebo v lese, před deštěm býváme nuceni schovat se v zastřešených prostorách.

do 2 hodin denně výuky angličtiny nebo ruštiny zábavnou formou, poté klasický táborový program s možností výběru dalších aktivit vedený českými vedoucími a instruktory: tanec, sport, hry a opakováním znalostí  z předchozích hodin.

 • Děti se učí interaktivně venku i uvnitř na základě počasí a podmínek v táboře
 • Výlety jsou tvořeny tak, aby děti po cestě plnily úkoly v angličtině

V případě, že se rozhodnete pro své dítě absolvovat dalších 15 hodinový intensivní program: 15 hodinový intensivní jazykový program navíc, dopolední přednášky jsou 3 akademické hodiny.

Poloha tábora TanecPlus dovolí v průběhu 5 denního týdne:

 • 2x procházka lesem.
 • 1x návštěva bazénů z tobogány, je možný doplatek za aqua Průhonice.
 • 1x opalovaní na Hostivařské přehradě, nebo návštěva Toulcův dvůr dle dohody z rodiče.
 • 1x celodenní výlet historické zahrady Prahy.
 • Aktivní hry ve volný čas mezi dopolední výukou
 • Za organizaci denního programu tábora a bezpečnost dětí je zodpovědný český tým vedoucích s pedagogickou kvalifikací a s mnohaletými zkušenostmi v práci s dětmi.
 • Dalšími členy českého týmu jsou mladí praktikanti, kteří studují vysoké školy s pedagogickým zaměřením ,
  nebo anglicky / rusky mluvící studenty.
 • Nejdůležitější osobou, která musí být přítomna, je samozřejmě táborový vedoucí.

Odhlášení z tábora je možné za níže uvedených storno podmínek:

 • 130-15 dní před začátkem 30% z ceny
 • 15-3 dny před začátkem 50% z ceny
 • méně než 3 dny před začátkem 100% z ceny

V případě onemocnění nebo úrazu je možné na základě lékařského potvrzení vrátit účastníkovi poměrnou část úplaty, sníženou o režijní náklady související s realizací tábora.

U všech případů se účtuje manipulační poplatek 500 Kč.

Pro žádost o vrácení úplaty je nutné využít formulář „Žádost o vrácení platby –Tábory a výjezdní akce“

Písemná žádost o vrácení odůvodněné částky úplaty musí být podána nejpozději do 30 dnů od odhlášení účastníka z tábora a výjezdní akce.

 • Storno poplatky se neplatí, pokud najdete náhradníka. Ten nám musí potvrdit navrhovanou změnu a také musí souhlasit se všeobecnými podmínkami. Žádný poplatek za tuto změnu se neúčtuje.
 • Pokud Vám objednaný termín nevyhovuje, je možná také změna na jiný termín. V tomto případě je nutné nám tuto změnu nahlásit emailem. Změnu lze provést pouze na ty termíny, které nejsou plně obsazené. Ani v tomto případě se žádný poplatek neúčtuje.
 • Účastník je pojištěn proti zrušení účasti na táboře z důvodu onemocnění. Pojišťovna v tomto případě proplatí 70 % Vámi uhrazené ceny zájezdu. Toto je nutné uplatnit nejpozději do 24 hodin před nástupem na tábor. V tomto případě lze využít i možnosti změny termínu. Pokud dítě na tábor nastoupí a onemocní v jeho průběhu, je pojišťovnou proplaceno 50 % z Vámi zaplacené částky, která je poměrově upravena na základě zbývajících dnů do konce tábora. Pro oba případy je nutné zaslat emailem naskenovanou lékařskou zprávu od lékaře, kterou následně předáme naší pojišťovně k proplacení.
 • Při veškeré činnosti jsou účastníci tábora povinni dodržovat Vnitřní řád a Denní režim tábora a dbát pokynů vedoucích.
 • Na táborech je přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 • Na táborech je přísný zákaz násilí, omezování osobní svobody, ponižování, agresivních a vulgárních projevů.
 • V případě , že účastníci tábora poruší jeden z bodu, rodič okamžité bude telefonicky informován , a musí vyzvednut díté v průběhu 24 hodin bez nároku na vracení peníz.
 • Zákazníci májí právo reklamovat služby, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
 • V tomto případě je třeba podat reklamaci písemně v prubehu akce. Následně reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
 • Podrobnější informace k reklamaci a vrácení peněz najdete ve všeobecných podmínkách.
 • Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 měsíce od skončení akce nebo v případě, že se akce neuskutečnila. Není-li možné podat reklamaci na místě, je nutné podat reklamaci přímo na ten-to mail :
 • Uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení, a to nejpozději do 3 dnů od skončení akce